• Start
  • 41 357 22 94
  • zamówienia

30 lat doświadczenia

Dotacja na kapitał obrotowy

Dotacja na kapitał obrotowy

Przedsiębiorca zrealizował projekt pn. Dotacja na kapitał obrotowy w firmie "BUDWOJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wielkość przyznanego wsparcia ze środków UE: 250 643.10 PLN i wynosiła ona 100% kosztów kwalifikowanych projektu.