• Start
 • 41 357 22 94
 • zamówienia

30 lat doświadczenia

FAQ

Beton Towarowy

 

Jakie są rodzaje betonu i do czego można go zastosować?

Jest najbardziej powszechnym materiałem wykorzystywanym w budownictwie, ma wszechstronne zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, drogowym, inżynieryjnym jak również dekoracyjnym. Rozróżnić można różne typy betonów, zależnie od zastosowania:

POPULARNE TYPY BETONU: Przykładowe zastosowanie:
Beton posadzkowy Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe.
Beton hydrotechniczny Beton wodoodporny i odporny na ścieranie dla budownictwa wodnego.
Beton ze zbrojeniem rozsianym Beton specjalistyczny ze zbrojeniem np. stalowym, polipropylenowym.
Beton na nawierzchnie drogowe Betony kompozytowe (podwyższone parametry mrozoodporności i nasiąkliwości dzięki zastosowaniu domieszek napowietrzających).
Beton mostowy Mieszanki betonowe o bardzo wysokich parametrach, spełniających wymagania stawiane betonom w inżynierii komunikacyjnej.

Beton nabiera swoich właściwości w wyniku wiązania i twardnienia cementu. Dzięki łatwości w kształtowaniu formy praktycznie nie ma ograniczeń co do kształtu i wielkości elementów uzyskiwanych z mieszanki betonowej.

POPULARNE KLASY BETONU
(NORMA PN-EN 206-1):
Przykładowe zastosowanie:
B 25 (C 20/25) beton konstrukcyjny - do konstrukcji wewnątrz budynku, posadzkowy na posadzki przemysłowe wielko-powierzchniowe w halach, do produkcji płyt drogowych a także elementów mostów.
B 20 (C 16/20) beton wykorzystywany do budowy stropów oraz fundamentów, na zewnątrz budynku oraz do budowy słupów.
B 15 (C 12/15) beton stosowany w budowiefundamentów oraz płyt fundamentowych, ścian, słupów, stropów oraz do podbudowy i na zewnątrz budynku.

Beton towarowy w stanie ciekłym jest dostarczany na plac budowy betonomieszarkami (potocznie zwanymi 'gruszkami') i może być rozładowany bezpośrednio z samochodu lub przy pomocy 'pompogruszek', pomp do betonu, rurociągów itp.

Co to jest beton stabilizacyjny a beton stabilizacyjny cementowo-piaskowy i jakie mają zastosowanie?

Obie nazwy są stosowane w budownictwie. Beton stabilizacyjny lub stabilizacyjny cementowo – piaskowy to jedne z elementów nośnej części nawierzchni drogowych. Mają szerokie zastosowanie przy budowie placów postojowych, ścieżek rowerowych, chodników ale służy również do wyrównywania podłoża gruntowego pod elementy konstrukcyjne.

Beton stabilizacyjny to mieszanina wody, piasku i cementu. Nie daje się pompować za pomocą pomp do betonu z uwagi na jego rzadką konsystencję. Jest transportowany na plan budowy wywrotkami. Do rozładowaniu beton stabilizacyjny powinien być zagęszczony przez Klienta odpowiednimi zagęszczarkami do betonu

POPULARNE KLASY BETONU: Przykładowe zastosowanie:
 B 10 stosowany jako podbudowa zasadnicza nawierzchni drogowej ale również przy budowie budynków, czy też na podłożu gruntów wrażliwych na działanie wody i mrozu.
 B 7,5 stosowany jako beton podkładowy, podbudowa nawierzchni dróg, chodników lub ścieżek rowerowych.
 5,0 MPa przy budowie nawierzchni, przy stosowaniu cementów portlandzkich, podsypka stabilizacyjna, podbudowa zasadnicza nawierzchni drogowej, obciążonej ruchem kategorii KR1;
 2,5 MPa wzmocnienie podłoża gruntowego, podłoże gruntów wątpliwych, przy budowie nawierzchni dróg obciążonych ruchem kategorii KR5 i KR6, do słabego podłoża gruntów wątpliwych,
 1,5 MPa beton wykorzystywany na podłożu wrażliwym na działanie wody lub mrozu.

 

Jak wygląda praca z betonem krok po kroku?

 • ZAMÓWIENIE - W pierwszej kolejności Klient składa zamówienie na beton w naszej firmie. Przy zamówieniu prosimy określić: typ / klasę betonu (z podaniem jego przeznaczenia), sposób rozładunku (bezpośrednio z betonomieszarki, pompowanie, rozładunek przy pomocy rurociągów). Zamów beton pod numerem: (081) 865-04-50
 • TRANSPORT – Beton jest dostarczany na budowę i ewentualnie pompowany przy pomocy specjalistycznych pomp.
 • UŁOŻENIE I ZAGĘSZCZENIE – Polecamy naszym Klientom nie tylko prawidłowe ułożenie mieszanki betonowej ale również jej zagęszczenie przy pomocy wibratorów do betonu. Wibrowanie usuwa z mieszanki nadmiar wody i pęcherzyki powietrza, zapewnia prawidłowe zagęszczenie dzięki czemu struktura betonu jest szczelna i pozbawiona defektów. Zagęszczenie wibracyjne zwiększa wytrzymałość betonu, poprawia jego szczelność i jednorodność.
 • NAWILŻANIE – Im dłużej trwa proces nawilżania betonu tym lepiej dla jego wytrzymałości i jednorodności. Każdy beton powinno się nawilżać minimalnie 3 dni. W przypadku dużych, zwłaszcza odkrytych powierzchni gdzie przykładem może być strop, polecamy nawilżanie betonu około 7 dni. W wyjątkowych przypadkach pielęgnacja betonu poprzez nawilżanie wydłuża się aż do 14 dni np. w przypadku betonów wodoszczelnych

Dlaczego pielęgnacja betonu jest taka ważna?

Pielęgnacja betonu jest niezwykle ważnym czynnikiem w procesie wiązania, twardnienia i uzyskania oczekiwanych właściwości mieszanki betonowej. Naszym Klientom przypominamy, że w początkowym okresie wiązania beton jest narażony na utratę dużej ilości wody, która paruje podczas procesu hydratacji czyli wiązania cementu. Zbyt szybka utrata wody może spowodować częściową utratę niektórych właściwości betonu. Aby temu zapobiec należy zapewnić odpowiednią wilgotność każdej konstrukcji wykonanej z betonu poprzez jej odpowiednie nawilżanie. Należy je rozpocząć natychmiast po zakończeniu zagęszczania mieszanki betonowej i kontynuować w zależności od warunków atmosferycznych, klasy betonu, sposobu użycia oraz wielkości powierzchni

 Jak określić właściwy sposób pielęgnacji betonu?

Nasza firma oprócz przygotowania wysokiej klasy mieszanki betonowej służy również swoim Klientom konsultacjami w zakresie wyboru odpowiedniego sposobu pielęgnacji betonu. Należy pamiętać że sposób pielęgnacji świeżego betonu powinien być każdorazowo ustalany dla określonych warunków atmosferycznych jednocześnie z uwzględnieniem klasy pielęgnowanego betonu. Prawidłowo pielęgnowany świeży beton powinien być chroniony przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi a zwłaszcza przed:

 • zbyt niską wilgotnością i wiatrem
 • zbyt dużymi opadami kiedy wylewka pozostająca na zewnątrz jest jeszcze ‘plastyczna’
 • zbyt niską temperaturą otoczenia i przemarzaniem zbyt wysoką temperaturą

Jakie są metody pielęgnacji betonu?

 • Polewanie wylewki betonowej wodą: Polewanie powierzchni betonowej wodą jest najbardziej popularną i najczęściej stosowaną metodą pielęgnacji betonu. Utrzymanie wysokiej wilgotności wylewki betonowej gwarantuje zachowanie wszystkich właściwości betonu. W warunkach atmosferycznych gdy temperatury nie przekraczają 15st C zaleca się aby rozpocząć polewanie betonu nie później niż 12 godzin po zakończeniu betonowania i powtarzać je co najmniej 3 razy w ciągu doby przez kolejne 7 dni. Gdy temperatura otoczenia przekracza 15st C w pierwszych 3 dniach zaleca się pielęgnować beton poprzez polewanie wodą co trzy godziny w ciągu dnia i jeżeli to możliwe jeden raz w nocy, natomiast w kolejnych dniach co najmniej 3 razy na dobę.
 • Układanie osłon wodoszczelnych na wylewce: Po zakończeniu pracy nad wylewką betonową tj. po wyrównaniu i zagęszczeniu powierzchni zaleca się ułożenie na niej osłon wodoszczelnych (folie PCV lub PE), które zapobiegną zbyt szybkiemu odparowaniu wody z betonu oraz ochronią powierzchnię przed deszczem czy zbytnim nasłonecznieniem. Należy jednak pamiętać aby folię rozkładać nie bezpośrednio po betonowaniu ale wówczas kiedy folia nie będzie się przyklejała do warstwy wierzchniej wylewki.
 • Układanie mokrych mat na wylewce betonowej: Jest to metoda stosowana głównie w skrajnych warunkach atmosferycznych tj. przy wysokich temperaturach otoczenia. Aby uchronić wylewkę betonową przed zbytnim nagrzaniem układa się na niej maty, które nawilża się wodą, dzięki czemu utrzymuje się odpowiednią wilgotność powierzchni. Przy wysokich temperaturach metoda ta zastępuje bezpośrednie polewanie silnie nagrzanego betonu zimną wodą, co mogłoby wywołać szok termiczny a w rezultacie pęknięcia na powierzchni betonowej.
 • Zabezpieczanie powierzchni wylewki preparatami ochronnymi: Coraz bardziej popularne stają się metody natryskowego nanoszenia na świeżą powierzchnię betonową specjalistycznych preparatów, które zapobiegają odparowaniu wody z betonu

Jakie cechy posiada beton?

WYTRZYMAŁOŚĆ - najważniejszą cechą betonu jest jego wytrzymałość na ściskanie, której gwarantowaną wartość określa klasa betonu.

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH - dodatkowe cechy betonu uzyskiwane są w procesie produkcji poprzez wprowadzanie zmian do receptury czyli zmniejszanie / zwiększanie procentowego udziału poszczególnych składników w mieszance betonowej. Możemy uzyskać zwiększoną:

 • ścieralność
 • wodoszczelność
 • kwasoodporność,
 • żaroodporność
 • mrozoodporność
 • izolacja cieplna

CECHY UZYSKIWANE DZIĘKI DODATKOM CHEMICZNYM - poprzez dodanie odpowiednich domieszek i dodatków chemicznych uzyskujemy miedzy innymi:

 • zwiększoną urabialność,
 • opóźniony proces wiązania,

cechy indywidualne na życzenie Klienta.