• Start
  • 41 357 22 94
  • zamówienia

30 lat doświadczenia

Oferta

Usługi budowlane

Generalne wykonawstwo

gwINFORMACJE OGÓLNE

Ścieżka rozwoju firmy Budwoj, jest klasycznym przykładem rozwoju organicznego. Poczynając od rozpoczęcia działalności budowlanej w roku 1994, kiedy pierwsze inwestycje realizowane przez nas dotyczyły stanów surowych niewielkich obiektów dla prywatnych klientów, o wartości kilkuset tysięcy, aby po latach zbudować własny zespół pracowników administracyjnych, inżynierów, specjalistów w poszczególnych branżach i bogatą listę współpracujących kooperantów, z których udziałem i pomocą od kilku lat podejmujemy się z sukcesem również realizacji w formie Generalnego Wykonawstwa. Prowadzeni projektów w formie Generalnego Wykonawstwa wymaga od firmy wykonawczej szeregu doświadczeń, dokładności, umiejętności zarządzania procesem, budżetowania, rozliczania inwestycji z różnymi jej uczestnikami zarówno finansowo jak i formalnie, umiejętności sprawnego działania, kompletacji materiałów, urządzeń i dostawców oraz dobór sprawdzonych podwykonawców.

Firma nasza różni się tym od standardowych Generalnych Wykonawców na rynku polskim, że gro prac powierzonego projektu realizujemy własnymi siłami. Korzystanie z podwykonawców ogranicza się do prac wykończeniowych i dostaw materiałów. To w oczywisty sposób skraca łańcuch dostaw i kooperantów pośrednich, co w efekcie przekłada się na optymalne ceny końcowe dla naszych Klientów.

Dzięki prowadzonym przez nas projektom, nasza kadra zdobyła doświadczenie, które pozwala nam na realizację indywidualnych inwestycji w zakresie do 30 mln zł.

FORMY WSPÓŁPRACY

Inwestorom Oferujemy współpracę w kilku wariantach:

  • Realizacja „pod klucz” całości zadania wraz z kompletem usług/materiałów/sprzętu z możliwością rozliczenia ryczałtowego lub obmiarowego (kosztorysowego) – ten typowy na rynku usług budowlanych wariant współpracy rozpoczyna się na etapie zakończenia projektu budowlanego lub wykonawczego przez Inwestora (najczęściej w fazie pozyskiwania pozwolenia na budowę lub po jego uzyskaniu)
  • Realizacja pod klucz całości zadania na zasadzie „otwartych ksiąg” – jest połączeniem klasycznej usługi inżyniera kontraktu w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji wraz Z jej rozliczeniem w trakcie i po realizacji projektu oraz usługi kompletacji wszystkich niezbędnych elementów inwestycji na zasadzie przetargów organizowanych dla Inwestora z jego udziałem w składzie komisji przetargowej (do wglądu lub uczestnictwo w komisji przedstawiciela Inwestora) i w trakcie realizacji projektu we wszystkich obszarach / branżach, które nie stanowią podstawowego profilu działalności Firmy. Rozliczenie usługi na zasadzie „Premii za sukces” w zakresie branż nie stanowiących podstawowego profilu działalności Firmy + wynagrodzenie za zakresy prac oferowanych bezpośrednio do realizacji własnymi zasobami przez Firmę Budwoj.
  • Rozpoczęcie współpracy już na etapie koncepcji z możliwością przeprowadzenia usługi „value engineering” celem optymalizacji przyszłych kosztów realizacji inwestycji na etapie koncepcji. Usługa obejmuje przygotowywanie budżetów i ich porównanie zależnie od wariantów koncepcji zdefiniowanych do porównania przez Inwestora, następnie łączy się z usługą „otwartych ksiąg” lub usługą realizacji „pod klucz”.

Oferowane warianty współpracy, zależnie od potrzeb Inwestora, pozwalają Inwestorowi oddać całość prac na typowych zasadach funkcjonowania rynku ogólnobudowlanego - do wykonania Generalnemu Wykonawcy, lub brać pełny udział w kontroli kosztów realizacji projektu na każdym etapie jego trwania przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ponoszonych na etapie przygotowania inwestycji i jej kontroli w trakcie realizacji (funkcja inżyniera kontraktu lub Inwestora Zastępczego ogranicza się wówczas tylko do technicznej usługi nadzoru / monitorowania jakości prac Generalnego Wykonawcy).

Zobacz nasze referencje.