• Start
  • 41 357 22 94
  • zamówienia

30 lat doświadczenia

Oferta

Kosztorysowanie i budżetowanie inwestorskie

kosztBardzo ważnym elementem całego procesu budowlanego jest odpowiednie przygotowanie jakościowe realizacji przyszłej inwestycji. W obecnych czasach obserwujemy działania Inwestorów zarówno publicznych jak i prywatnych mające na celu oszczędzanie wydatków ponoszonych na realizację inwestycji na możliwie każdym etapie procesu budowlanego. O ile jest to działanie zrozumiałe na etapie realizacji inwestycji, o tyle jest to działanie niezrozumiałe na etapie przygotowania inwestycji do realizacji. Możemy postawić śmiało tezę, że im gorzej przygotowana inwestycja do realizacji tym większe oszczędności przyszły Inwestor będzie musiał poczynić w trakcie realizacji danego projektu. Niestety złe przygotowanie inwestycji do realizacji częściej ciągnie za sobą jej niedoszacowanie lub szereg luk nieprzemyślanych odpowiednio wcześniej, a niżeli jej przesacowanie lub zbędne elementy przyszłego obiektu w zakresie wykończenia i/lub kubatury. W konsekwencji zachęcamy przyszłych Inwestorów do dołożenia szczególnej staranności w przygotowaniu dobrego projektu budowlanego jak i wykonawczego. Projekt wykonawczy jest szczególnie przydatny przy bardziej skomplikowanych inwestycjach. Wówczas zarówno Wykonawca jak i Inwestor dokładnie domawiają zakres prac, co nie zawsze jest możliwe na bazie tylko projektu budowlanego, który jest swego rodzaju uproszczeniem dokumentacji projektowej.

Aby móc dokonać dokładnej analizy kosztowej oraz porównania otrzymywanych ofert, Inwestor powinien wykonać kosztorys, który najczęściej stanowi materiał pomocniczy przy wycenie inwestycji zarówno po stronie Wykonawcy (Oferta) jak i po stronie Inwestora (Budżet). Dzięki posiadaniu dobrze wykonanego kosztorysu, można również ustrzec się niektórych błędów  popełnianych przez projektantów, ponieważ osoba wykonująca kosztorys dokonuje również swego rodzaju weryfikacji projektu na którym pracuje przy tworzeniu kosztorysu.

Firma nasza, z racji posiadanego doświadczenia, nie tylko świadczy usługi kosztorysowania ale również usługi wyceny inwestycji dla przyszłych Inwestorów, co pozwala na rzetelne przygotowanie przyszłego budżetu inwestycji, z uwagi na fakt, że jesteśmy również firmą wykonawczą, dysponujemy sprawdzonymi i rzetelnymi cenami rynkowymi, co odróżnia nas od usług standardowych kosztorysantów działających na teoretycznych wskaźnikach cenowych lub uśrednionych cenach jednostkowych z  ogólnodostępnych cenników. 

Zapraszamy przyszłych Inwestorów i biura projektowe do współpracy z nami w zakresie kosztorysowania i budżetowania inwestycji.