• Start
  • 41 357 22 94
  • zamówienia

28 lat doświadczenia

Infrastruktura

2014r - Oczyszczalnia ścieków "Kujawy", Kraków

Jako główny partner Generalnego Wykonawcy, austryjackiej firmy WTE, z siedzibą w Warszawie, podjęliśmy się realizacji wszystkich prac ogólnobudowlanych w zakresie robót ziemnych, stanów surowych i wykończeniowych na modernizowanej Oczyszczalnie Ścieków "Kujawy" dla miasta Krakowa. Z pośród wykonywanych nowych obiektów zrealizowliśmy między innymi:

  • Żwirownik
  • Budynek Stacji Dmuchaw
  • Budynek Odwadniania Osadu
  • Zbiorni buforowy ścieków
  • Reaktor do usuwania azotu

Prace rozpoczęliśmy w marcu 2014r. Zakończenie prac nastąpiło w marcu 2015 r.