• Start
  • 41 357 22 94
  • zamówienia

28 lat doświadczenia

Infrastruktura

Kanalizacja i wodociąg w Nowym Sączy

W okresie od stycznia 2011 do października 2011r realizowaliśmy jako podwykonawca firmy Mostostal Warszawa SA 6,0 km kanalizacji sanitarnej, 2,5 km wodociągu oraz 1,2 km sieci kanalizacji deszczowej w trudnym terenie Nowego Sącza w jednym z osiedli mieszkaniowych na peryferiach miastach. Kanalizacja sanitarna dochodziła do głębokości ponad 6m posadowienia, w terenie o podwyższonym poziomie wód gruntowych. Z umowy wywiązaliśmy się w terminie i określonym wynagrodzeniu.